Čištění kanalizace Praha


Čištění kanalizace

Málokterá firma je tak mnohostranná jako firma TVS – centrum Praha. Neprovádí pouze čištění kanalizace, ale mnoho dalších kanalizačních prací.

Čištění kanalizace

Kromě čištění kanalizace provádí firma TVS – centrum komplexních služeb a údržby všech dalších kanalizačních zařízení za velmi příjemné ceny. Čistí kanalizace malých profilů, včetně odpadů, přes potrubí běžné kanalizace, není problém s čištěním jímek, nádrží nebo vpustí. Firma vyčistí domovní i veřejnou kanalizační síť. Dále provádí čištění ucpané kanalizace, čištění septiků nebo kanálů, tlakové čištění kanalizace a potrubí klasického kruhového tvaru.

Služby pro zákazníky

Vše, co se kanalizace a odpadu týče, na to je odborníkem firma TVS – centrum Praha. Realizuje dokonce i čištění čistíren odpadních vod či odlučovačů tuku a jímek.

Published

Updated

Author