Civilizace se pozná podle odpadů

Bohužel je to tak, jedním z nejmarkantnějších rozdílů mezi světem tzv. vyspělým, civilizovaným a světem rozvojovým je dostupnost toho nejdůležitějšího – pitné nezávadné vody a neznečišťování jejích zdrojů. S tím úzce souvisí i to, kam se použitá – tedy odpadní voda odvádí. Tím se dostáváme k pojmu kanalizace. Banální záležitost ve světě, kde je to stejně běžná věc jako elektřina a vodovod.

Běžná záležitost, kterou vnímáme, až když se pokazí

Je příznačné, že běžné věci našeho života si začneme uvědomovat teprve tehdy, když nám najednou přestanou sloužit, když se něco porouchá. O to větší problém to pak je. A my oceňujeme pak rychlost, se kterou se závada uvede opět do pořádku. A upřímně – nefunkční WC je větší problém, než vypnutá elektřina. Kanalizace je tedy součástí našeho života natolik důležitou, že její údržba či opravy jsou prioritami číslo jedna fungování měst a obcí. A to je úkol pro firmy, které se na tyto práce specializují.

Published

Updated

Author