Někteří jazyky prostě nezvládnou

Překladům z angličtiny do češtiny Kolín ještě dlouho neodzvoní. Třebaže se situace pokud jde o možnosti studia cizích jazyků v naší zemi v posledních letech sice velmi rychle mění k lepšímu a výuka jazyků je zpřístupněna stále většímu počtu lidí, zůstávají stále mnozí, kteří se z různých důvodů jazyk nenaučí a překladatelské služby prostě potřebují. Zdálo by se, že potřeba jazykových služeb i jejich nabídka se koncentruje především do našeho hlavního města.

Jazyková výuka proniká do mnoha míst

Dnes ale jazykové školy, především soukromé, fungují také v menších městech jako je např. Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň Beroun, Kolín, České Budějovice, Písek, Jihlava i jinde. V dřívějších letech byla základní škola nabízející rozšířenou jazykovou výuku vzácností. Dnes jsou tyto školy již poměrně rozšířené a fungují i právě v menších městech. Toto je výsledkem snah zpřístupnit studium jazyků co největšímu počtu obyvatel, i těm, kteří nebydlí právě v Praze nebo v jejím blízkém okolí.

Published

Updated

Author