Zapomenuté principy

Většina lidských společností fungovala v dějinách na principu, že rodiče se starali o výchovu a prosperitu dětí, zajišťovali je hmotné, předávali jim znalosti a zkušenosti a postupně i hmotné majetky v sociálně rozrůzněné společnosti, kde se vytvořil institut soukromého vlastnictví. Na druhé straně děti prokazovaly rodičům respekt a úctu, dokud rodiče vládli silami, nebo přispívali k prosperitě společnosti alespoň zkušenostmi. A v době, kdy již staří byli odkázáni na pomoc okolí, děti plnily tento úkol a vracely starým péči, kterou jim staří věnovali při jejich výchově v dětství. Tento běžný princip dnes konzumní společnost a tržní principy fungování západní civilizace takřka dokonale rozvrátily.

Je co počítat?

A tak dříve nemyslitelná situace, že se staří lidé ocitají v sociální nouzi, hmotných a zdravotních problémech, je odrazem fungování dnešního individualistického bezskrupulózního kapitalismu, kde i penzista je užitečným článkem společnosti jen tehdy, je-li konzumentem nějaké služby a zboží a tím pádem generuje někomu zisk. Z tohoto pohledu je nutno se výpočtem starobního důchodu zabývat jen v tom smyslu, že je to jeden z potenciálních zdrojů zisků.

Published

Updated

Author